top of page

ШТАМПА

дизајн и штампа промо материјала

Фирме/Кампање/Догађаја/Производа/Институције
bk new.jpeg
ПЛАКАТИ / СИТИЛАЈТ / БИЛБОРД

Опис посла: Концепт, дизајн, припрема за штампу.

Формат: плакати А4, А5, Б2, билборди 4х3м и остали формати по жељи.

Цена: 250е

Рок израде: 7 дана од достављања договореног материјала.

Протокол: Потписивање уговора, аванс 30%, исплата по завршетку посла.

d50fdd43117001.57e3ce65ea972.jpeg
ФЛАЈЕР


Опис посла: Концепт, дизајн, припрема за штампу.

Формат: једнолист, дволист, тролист

Цена: 150е

Рок израде: 7 дана од достављања договореног материјала.

Протокол: Потписивање уговора, аванс 30%, исплата по завршетку посла.

Royal-Essence-Brochure.jpeg
БРОШУРА


Опис посла: Концепт, дизајн, припрема за штампу.

Формат: А4, А5 и изведени формати

Цена: 25е по страни

Рок израде: 20 дана од достављања договореног материјала.

Протокол: Потписивање уговора, аванс 30%, исплата по завршетку посла.

f919b090-301d-4652-b1e1-4d5cfb0c6ff3.jpeg
КОРИЦА КЊИГЕ

Опис посла: Концепт, дизајн, припрема за штампу корице.

Формат: А4, А5 и изведени формати

Цена: 150е

Рок израде: 10 дана од достављања договореног материјала.

Протокол: Потписивање уговора, аванс 30%, исплата по завршетку посла.

over-boca-do-lobo.jpg
МОНОГРАФИЈА

Опис посла: Концепт, дизајн, припрема за штампу, контрола штампе.

Формат: А4 и изведени формати

Цена: 30е по страни

Рок израде: 100-700 дана од достављања договореног материјала.

Протокол: Потписивање уговора, аванс 30%, исплата по завршетку посла.

uv-lak-pfi1.jpeg
ШТАМПА

Опис посла: Припрема за штампу, контрола, штампа и испорука.

Формат: Штампани материјал

Цена: По договору

Рок израде: 7-15 дана 

Протокол: Потписивање уговора, аванс 30%, исплата по завршетку посла.

bottom of page