top of page

ПРОТОКОЛ

реализација посла у три корака

Једноставно, ефектно и на време

ПРВИ КОРАК

 

Пре ваше одлуке, погледајте референце и ценовник услуга Стваралишта. Уколико први пут сарађујемо, препоручујем вам ангажман по радном сату као најпрактичнију опцију за почетак. Пошаљите нам мејлом Пројектни задатак са јасним захтевима, или нас контактирајте да на радном састанку заједно сагледамо тему, расположиви материјал, ваша очекивања и неопходне временске рокове израде.

Нашу понуду и предлог Уговора о реализацији достављамо вам мејлом за најдаље три дана.

ДРУГИ КОРАК

Пројекат почиње да се реализује по уплати аванса дефинисаног Уговором.

ТРЕЋИ КОРАК

Након презентације урађеног посла, радимо неопходне интервенције до коначног решења. По уплати преостале надокнаде из Уговора, достављамо извештај или производ у договореном формату

ВАЖНА НАПОМЕНА: Посао обављају стручна и оспособљена лица у договореним роковима. Накнадне графичке или садржинске интервенције, које нису биле део договореног Пројектног задатка и тиме значајно продужавају време реализације - предмет су новог уговора или појединачног ангажмана стручног лица по цени 15е/сат (30е/сат за иностране пројекте).

Цена радног сата 15е/сат

(инострани пројекти 30е/сат) 
 

или

Ценовник ”Кључ у руке”

Производ вашег поверења у наше искуство и референце

ТЕКСТОВИ

СЛОГАН

Цена: 150е Време: 7 дана

 

КРАТКИ ПРОМО ТЕКСТОВИ

Цена: 350е Време: 12 дана по добијању основног материјала

СЦЕНАРИО / СИНОПСИС ЗА ВИДЕО

Цена: 750е Време: 12 дана по добијању промо/музичког материјала

ДЕТАЉНИЈЕ

ОБУКА

КОМПЛЕТ ОБУКА ДИЗАЈНЕРА

Цена: 2000е Време: 90 дана 

 

 

ОБУКА PHOTOSHOP

 Основни ниво 120е
Напредни ниво 260е
Професионални ниво 520е

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА АЛАТА

 Фотографија 160е
Интернет 120е

Видео 120е
Штампа 460е

ИСКУСТВЕНА ПРАКСА ДИЗАЈНЕРА

Предавање 150е 

ДЕТАЉНИЈЕ

БРЕНДИРАЊЕ

ЛОГО 

Цена: 350е Време: 15 дана

КАНЦЕЛАРИЈСКИ СЕТ

Цена: 250е Време: 15 дана

 

МАСКОТА

Цена: 450е Време: 12 дана

 

АМБАЛАЖА / СЕТ АМБАЛАЖЕ

Цена: 750е/3500е Време: 15/70 дана

БРЕНДИРАЊЕ ВОЗИЛА / АУТОПАРКА

Цена: 300е/700е Време: 7/15 дана

КОМПЛЕТАН МЕДИЈСКИ ИДЕНТИТЕТ 

Цена: 4900е Време: 70 дана

ДЕТАЉНИЈЕ

ОРГАНИЗАЦИЈА

КОМЕРЦИЈАЛНЕ / ДРУШТВЕНЕ / ПОЛИТИЧКЕ КАМПЊЕ

Цена: 12000е Време: Почетак 90 дана пре кампање + до 30 дана кампање

 

ПРОМОЦИЈА / САЈАМ / ДОГАЂАЈ / ФЕСТИВАЛ / ПРОСЛАВА

Цена: 1500е Време: почетак 60 дана пре планираног термина.

 

УСПОСТАВЉАЊЕ ПОСЛОВНОГ СИСТЕМА

Цена: 7000е Време: 90 дана

ДЕТАЉНИЈЕ

ШТАМПА

ПЛАКАТИ / СИТИЛАЈТ / БИЛБОРД

Цена: 250е Време: 7 дана од достављања договореног материјала.

ФЛАЈЕР

Цена: 150е Време: 7 дана од достављања договореног материјала.

 

БРОШУРА

Цена: 25е по страни Време: 20 дана од достављања договореног материјала.

 

КОРИЦА КЊИГЕ

Цена: 150е Време: 10 дана од достављања договореног материјала.

 

МОНОГРАФИЈА

Цена: 30е по страни Време: 100-700 дана од достављања договореног материјала.

 

ШТАМПА

Цена: По договору Време: 7-15 дана 

ДЕТАЉНИЈЕ

ПОСТАВКЕ

ПОКРЕТНА ИЗЛОЖБЕНА ПОСТАВКА

Цена: 1500е Време: почетак 60 дана пре планираног термина.

 

СТАЛНА ИЗЛОЖБЕНА ПОСТАВКА

Цена: 4500е Време: почетак 40 дана пре планираног термина.

ДЕТАЉНИЈЕ

bottom of page