top of page

ПОСТАВКА

изложбе и уметничке инсталације

Дела/Догађаја/Простора/Личности/Институције
160223icawalidraad-11.png
ПОКРЕТНА ИЗЛОЖБЕНА ПОСТАВКА

Опис посла: Организација, припрема, управљање.

Цена: 1500е

Рок израде: почетак 60 дана пре планираног термина.

Протокол: Потписивање уговора, аванс 30%, исплата по завршетку посла.

figurina-foto-wikipedia.jpeg
СТАЛНА ИЗЛОЖБЕНА ПОСТАВКА

Опис посла: Организација, припрема, управљање. Организација, уреднички концепт, дизајн и поставка тематских целина

Цена: 4500е

Рок израде: почетак 40 дана пре планираног термина.

Протокол: Потписивање уговора, аванс 70%, исплата по завршетку посла.

bottom of page