top of page

ОБУКА

стварање исплативог дизајнера

Практична обука дизајнера за самостални и тимски рад
ја.jpeg
МАЈСТОРСКА РАДИОНИЦА

Опис посла: Тест познавања алата, основе пословне комуникације, припрема и реализација радног задатка, обука у припреми штампарских, веб и видео формата, савлађивање очекиваних проблема у животу дизајнера.

Цена: 2000е

Рок израде: почетак 60 дана пре планираног термина.

Протокол: Потписивање уговора, аванс 70%, исплата по завршетку обуке.

1.jpeg
ГРАФИЧКИ АЛАТИ: ADOBE PHOTOSHOP РАДИОНИЦЕ

 

- Радионица за основни ниво обучености 120е
- Радионица за напредни ниво обучености 260е
- Радионица за професионални ниво обучености 520е

РАДИОНИЦЕ ПРАКТИЧНЕ ПРИМЕНЕ ГРАФИЧКОГ АЛАТА

 

- Пракса обраде фотографија 160е
- Пракса примене у интернет и видео продукцији 120е
- Пракса примене/припреме у издаваштву 460е

РАДИОНИЦА ПОСЛОВНЕ ПРАКСЕ ДИЗАЈНЕРА
 

- Живот дизајнера - истине, заблуде и пракса 150е 

bottom of page